Ajankohtaista

17.11.2017

TIEDOTE MAANOMISTAJILLE

Lue Lisää →

20.04.2017

Vuosikertomus 2016

Lue Lisää →

05.04.2017

HÄIRIÖTIEDOTE SÄHKÖNJAKELUSSA TEKSTIVIESTINÄ

Lue Lisää →

05.01.2016

TIETO RIIDANRATKAISUELIMISTÄ

Lue Lisää →

Mikrotuotanto

Pienitehoisten tuotantolaitteistojen liittäminen Tornionlaakson Sähkö Oy:n sähköverkkoon

Mikrotuotanto tarkoittaa nimellisteholtaan enintään 100 kVA sähköntuotantoyksikköä, joka tulee ensisijaisesti omaan käyttöön. Sähkön syöttö verkonhaltijan jakeluverkkoon on vähäistä. Yleisimpiä mikrotuotantolaitoksia ovat tällä hetkellä tuulivoimalat aurinko-, tuulivoimalat,  ja pienet biopolttolaitokset.

1.     Mikrotuotannon liittäminen sähköverkkoon

Sähköntuotanto liitetään jakeluverkkoomme luotettavasti ja turvallisesti. Itse voimalan rakentaminen ja liittymispisteen jälkeiset sähkötyöt kuuluvat asiakkaalle. Asennukset voi suorittaa vain sähköalan ammattilainen.

Sijaintikunnan lupavaatimus, tarvitseeko laitteisto rakennus- tai toimenpideluvan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta?

Ennen tuotantolaitteiston hankintaa on selvitettävä sähkösuunnittelijan /-urakoitsijan kanssa, millaisia muutoksia tuotantolaitteiston liittäminen vaatii kiinteistösi sisäiseen sähköverkkoon.

Ennen laitteiston hankkimista varmistu, että se soveltuu yleiseen sähkönjakeluverkkoon liitettäväksi Suomessa. Tällä hetkellä verkkoon liitettäviksi hyväksytään mikrotuotantostandardin SFS-EN 50438, saksalaisen normin VDE-AR-N 4105 2011-8 tai Energiateollisuus ry:n suosituksen (ks. tekninen liite 1) täyttävät laitteistot.

2.     Sähköliittymä

Tuotantolaitos voidaan liittää asiakkaan olemassa olevaan sähköliittymään tai sitä varten rakennetaan erillinen sähköliittymä. Jos tuotantolaitoksen nimellisteho ylittää olemassa olevan sähköliittymän sopimustehon, tulee liittymätehoa kasvattaa.

3.     Mikrotuotannon käyttöönotto

Mikrotuotannon huolellisella käyttöönotolla on tarkoitus varmistaa verkon ja tuotantolaitoksen käyttöturvallisuus kaikissa tilanteissa. Tuotantolaitteisto voidaan kytkeä verkkoon vasta, kun verkonhaltija on antanut käyttöönottoluvan. Sitä ennen asiakkaan tulee toimittaa verkonhaltijalle mikrotuotantolaitteiston yleistietolomake ja käyttöönottotarkastuspöytäkirja.

Mikrotuotantolaitteiston yleistietolomake (pdf)

4.     Mikrotuotantolaitoksen ylijäämäenergia

Käyttöönoton yhteydessä liittymispisteessä oleva sähkömittari ohjelmoidaan mittaamaan energiaa myös verkon syötön suuntaan. Sähköverkosta otettu ja sinne syötetty ylijäämäenergia käsitellään aina erillisinä tietoina. Ylijäämäenergian voi syöttää Tornionlaakson Sähkön verkkoon.

Mikäli haluat myydä mahdollista ylijäämätuotantoa yleiseen sähköverkkoon, mittauksen muutoksen lisäksi myynti edellyttää aina sopimusta sähkön ostajan kanssa.

5.     Yhteydenotto

Jätä yhteydenottopyyntö hyvissä ajoin (3-4 kk) ennen käyttöönottoa. Täytä yhteydenottolomake ja lähetä se meille, me otamme sinuun yhteyttä. Lomakkeen löydät TLS:n kotisivulta.

Yhteydenottolomake

Erityinen turvallisuusnäkökohta

Kun tuotantolaitteisto toimii rinnan jakeluverkon kanssa, tarvitaan ns. takasyöttötilanteen estämiseksi aina lukitusmahdollisuudella varustettu erotuskytkin, jolla tuotantolaitteisto tai koko kiinteistö voidaan erottaa yleisestä sähkönjakeluverkosta. Kytkin tulee sijoittaa paikkaan (esim. kiinteistön ulkopuolelle) johon TLS:n henkilöstöllä pitää olla esteetön pääsy.

6.     Motiva Oy:n opas pientuulivoimalan hankkijalle

       Sähkön pientuotannon liittäminen verkkoon

7.     Suuremmat eli yli 100 kVA tuotantolaitokset

Suuremman tuotantolaitoksen liittämistapa sähköverkkoon selvitetään tapauskohtaisesti. Liittymisteho, liittämistapa ja sijainti vaikuttavat liittymishintaan ja aikatauluun. Jätä yhteydenottopyyntö asiantuntijallemme oheisella lomakkeella. Sähkön tuotantoasiakkaiden kanssa teemme erillisen sähköntuotannon liittämissopimuksen.

           Yhteydenottolomake

8.     Lisätietoja Energiateollisuus ry:n ohjeista

        Tuotannon liittäminen
        Tuotannon liittäminen verkkoon, liite 1 (alle 100 kVA)
        Tuotannon liittäminen verkkoon, liite 2 (yli 100 kVA)

9.     Sähköntuotannon ehdot

           Sähköntuotannon liittymisehdot TLE 2014
           Liite tuotannon verkkopalveluehdoista TVPE11

10.    Tuotannon siirtomaksu 1.1.2016
Pientuotannon energian sähköverkkoon siirron hinta on Valtioneuvoston säätämä 0,07 senttiä    kilowattitunnilta.

11.  Sähköverovelvollisuus Alle 100 kVA:n tuottajat on vapautettu verovelvollisuudesta. Alkaen 100 kVA:n tehoisella tuotantolaitoksella sähköä tuottava tuottaja on sähköverovelvollinen, jos laitoksen vuosituotanto ylittää 800 000 kWh. Tämä tarkoittaa velvollisuutta tehdä sähköveroilmoitus ja sähköveron suorittamista omaan kulutukseen tuotetusta sähköstä. Voimalaitoksen omakäyttösähkö on sähköverotonta.