Ajankohtaista

17.11.2017

TIEDOTE MAANOMISTAJILLE

Lue Lisää →

20.04.2017

Vuosikertomus 2016

Lue Lisää →

05.04.2017

HÄIRIÖTIEDOTE SÄHKÖNJAKELUSSA TEKSTIVIESTINÄ

Lue Lisää →

05.01.2016

TIETO RIIDANRATKAISUELIMISTÄ

Lue Lisää →

Liittymät

Yleisimmät liittymismaksut

VYÖHYKEHINNOITTELU

 Pääsulakkeet    Hinta-vyöhyke 1   
 
  Hinta-vyöhyke 2   
 
  Hinta-vyöhyke 3   
 3 x 25 A   1 900
  2 800
  5 600
 3 x 35 A   2 660
  3 920
  7 840 
 3 x 63 A   4 788
  7 056
   
 3 x 100 A   7 600
       
 3 x 160 A   12 160
       

 

 

 Hintavyöhykkeen 1 liittymismaksuja sovelletaan asemakaava-alueilla.

Hintavyöhykkeen 2 liittymismaksuja sovelletaan hintavyöhykkeen 1 ulkopuolella sijaitseviin liittymiin, kun käyttöpaikka sijaitsee enintään 400 metrin päässä olemassa olevasta jakelumuuntamosta ja liittymässä on enintään 63 ampeerin pääsulakkeet.

Hintavyöhykkeen 3 liittymismaksua sovelletetaan pieniin liittymiin (pääsulakkeet 35 A), kun käyttöpaikka sijaitsee 401-600 metrin päässä olemassa olevasta jakelumuuntamosta.

Vyöhykehinnoittelua ei sovelleta alueilla, joilla on käytössä aluehinnoittelu tai joilla on sovittu jälkiliittyjien osallistumisesta aikaisempien liittyjien maksaman verkon rakennuskustannuksiin.

Vyöhykehinnoittelun ulkopuolella sovelletaan rakennuskustannuksiin perustuvia aluehinnoittelua tai tapauskohtaista hinnoittelua.

Liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisia sekä arvonlisäverottomia.

Ota yhteyttä sähköyhtiöön riittävän ajoissa varmistaaksesi sähkön saannin haluamanasi ajankohtana. Kysely sähköliittymästä.

Liittymisjohto ja sähkön mittaus eivät sisälly liittymismaksuun. Liittymisjohto rakennetaan erillisen tarjouksen perusteella.  

Klikkaa TÄSTÄ yleistietolomake (PDF).